Author Archives: admin

Thứ Ba 17/10/2023 – Thứ Ba tuần 28 thường niên

Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu. 17/10 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. * Giám mục I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, […]

7 điều bạn có thể làm mỗi ngày để thấy mình gần gũi Chúa hơn

Có những cử chỉ nhỏ nên thực hiện mỗi ngày để cảm thấy gần gũi Chúa hơn, để Người luôn hiện diện với bạn trong cuộc sống hằng ngày. Đôi lúc chúng ta tin rằng để kết hiệp với Chúa thì cần phải dâng những lời cầu nguyện đặc biệt nào đó hay lui vào […]