năm chiếc bánh và hai con cá
Lời Chúa Mỗi Ngày

Năm chiếc bánh và hai con cá (05.08.2019 – Thứ Hai tuần 18 TN)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mt 14, 13-21 Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải…

Read More
Tin nhận hay không tin nhận
Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

Thứ Sáu 02/08/2019 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. – Tin nhận hay không tin nhận. Lời Chúa Mỗi Ngày: Mt 13,54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy. Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao. Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là…

Read More
loi-chua-moi-ngay-thu5-chua-nhat-17 (2)
Lời Chúa Mỗi Ngày

Thánh AnPhongSo Maria Ligôri (01.08.2019 – Thứ Năm tuần 17 TN)

01/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh năm 1696 tại Napôli. Người từ bỏ nghề luật sư để làm linh mục, rồi sau lại nhận trách nhiệm giám mục để loan báo tình yêu của Chúa Kitô. Người đi giảng không mỏi mệt, siêng năng giải tội và rất nhân từ với các hối nhân. Người đã lập Dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo Tin Mừng cho dân các miền…

Read More
Lời chúa mỗi ngày
Lời Chúa Mỗi Ngày

Vui mừng bán tất cả (31.7.2013 – Thứ Tư tuần 17 TN)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.  Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”…

Read More
loi-chua-moi-ngay
Lời Chúa Mỗi Ngày

Đón Người vào nhà (29.7.2019 – Thứ Hai – lễ Thánh Mácta)

Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta…

Read More
loi-chua-moi-ngay
Lời Chúa Mỗi Ngày

Hãy xin thì sẽ được (28.7.2019 – Chúa Nhật 17 TN)

Lời Chúa: Lc 11, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến; xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con,…

Read More
Đừng nhổ cỏ lùng
Lời Chúa Mỗi Ngày

Đừng nhổ cỏ lùng (27.7.2019 – Thứ Bảy tuần 16 TN)

Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ…

Read More